Tin tổng hợp

Quy hoạch 1/500 là gì?

Quy hoạch 1/500 là gì?

Thông thường, quy hoạch xây dựng chung sẽ có tỷ lệ khá lớn như: 1/25.000 - 1/250.000 - 1/5.000 - 1/10.000. Khi nhắc đến quy hoạch chi tiết, chắc chắn phải nhắc đến 2 loại tỷ lệ quy hoạch chính là:...

Xem thêm